Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Liên hệ thực tế trả lời câu hỏi:

  • Quan sát các đồ vật trong trường mà em đang học hãy nêu tên những đồ vật đó thuộc về sản phẩm lâm nghiệp
  • Kể tên những máy móc và thiết bị dùng trong công việc trồng rừng khai thác rừng, chế biến gỗ mà em biết

Bài làm:

  • Quan sát các đồ vật trong trường mà em đang học hãy nêu tên những đồ vật thuộc về sản phẩm lâm nghiệp: giấy, bàn, ghế, cửa sổ, bút chì,...
  • Kể tên những máy móc và thiết bị dùng trong công việc trồng rừng khai thác rừng, chế biến gỗ mà em biết: máy cưa, máy xẻ, máy bốc xếp gỗ, máy kéo gỗ, máy đào hố trồng cây,...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN