Chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn rồi điền vào chỗ chấm(…) phù hợp trong đoạn văn sau: vệ sinh phòng bệnh, tập cho vật nuôi ăn sớm, kháng thể(chất chống bệnh), cho vật nuôi non vận động

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Thực hiện các nhiệm vụ sau:

Câu 1: Chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn rồi điền vào chỗ chấm(…) phù hợp trong đoạn văn sau: vệ sinh phòng bệnh, tập cho vật nuôi ăn sớm, kháng thể(chất chống bệnh), cho vật nuôi non vận động

Khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non cần chú ý cho chúng uống sữa đậu ngay vì sữa đầu có chất dinh dưỡng và............(1)..............Cần giữ ấm cho cơ thể vật nuôi non và sự điều tiết thân nhiệt của chúng chưa hoàn chỉnh..........(2)............... để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ ..........(3).................bằng cách tiêm vacxin giữ vệ sinh chuồng trại và thân thể vật nuôi sạch sẽ.

Bài làm:

(1) kháng thể(chất chống bệnh)

(2) tập cho vật nuôi ăn sớm

(3) vệ sinh phòng bệnh

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN