Ghi vào vở bài tập lên các dụng cụ: phương tiện/phương pháp thu hoạch các sản phẩm dưới đây cho phù hơp

  • 1 Đánh giá

c. Ghi vào vở bài tập lên các dụng cụ: phương tiện/phương pháp thu hoạch các sản phẩm dưới đây cho phù hơp

Bài làm:

a. Dùng cuốc đào khoai lang

b. Dùng tay nhổ củ cải

c.Thu hoạch cam bằng kéo

d. Máy gặt thu hoạch lúa

e. Dùng tay bẻ bắp

g.Gặt, cắt lúa bằng liềm

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN