Tìm hiểu thực tế ở địa phương và ghi lại những sản phẩm công nghệ có thể áp dụng. Đề xuất với gia đình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Quan sát hoạt động chăn nuôi của gia đình hoặc người thân xem đã vận dụng được những thành quả của công nghệ sinh học ở những khía cạnh nào( thụ tinh nhân tạo, thức ăn hay xử lí chất thải). Tìm hiểu thực tế ở địa phương và ghi lại những sản phẩm công nghệ có thể áp dụng. Đề xuất với gia đình sử dụng các sản phẩm phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và bảo vệ môi trường

E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Quan tâm theo dõi, tìm hiểu thêm về những thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi. Hãy vài dòng kể về những thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi mà em thấy thú vị

Bài làm:

D. Hoạt động vận dụng

Sau khi quan sát em thấy gia đình em sử dụng công nghệ sunh học xử lí chất thải bằng hệ thống bioga. Ngoài ra em có đưa ra những đề xuất như: ngoài hệ thống bioga ta có thể dử dụng đệm lót sinh học để xử lí chất thải, sử dụng men vi sinh hoạt tính cho chăn nuôi, dùng premix vitamin để bổ sung thêm vitamin cho vật nuôi

E.Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Tại Việt Nam Cũng như các nước đang phát triển, CNSH trong chăn nuôi ở Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể. Các kỹ thuật CNSH trong chẩn đoán bệnh gia súc đã được ứng dụng mạnh mẽ và rộng khắp, vì gần đây tình hình dịch bệnh trên gia súc ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Các kỹ thuật PCR khác nhau đã được ứng dụng trong việc chẩn đoán các mầm bệnh như: E. coli, Campylobacter (gây bệnh tiêu chảy trên gia súc); Mycoplasma trên heo (gây bệnh thứ phát trên phổi); Hog Cholera virus trên heo; Lở mồm long móng trên trâu, bò, hep; ... Nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi và thức ăn chăn nuôi chức năng; phấn đấu để sản xuất và đáp ứng được nhu cầu cơ bản về vắc xin cho vật nuôi. Từ những ứng dụng CNSH trong chăn nuôi đã cải thiện nhanh khả năng sản xuất, sinh sản của gia súc. Từ đó góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi, hạ giá thành sản xuất, tạo điều kiện cho sản phẩm chăn nuôi trong nước đứng vững trong giai đoạn hội nhập và giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021