Khi thu hoạch các sản phẩm trồng trọt cần đảm bảo những yêu cầu gì?Tại sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

a. Đọc thông tin

b. Trả lời các câu hỏi sau:

  • Khi thu hoạch các sản phẩm trồng trọt cần đảm bảo những yêu cầu gì?Tại sao?
  • Người ta có thể thu hoạch sản phẩm trồng trọt bằng cách nào? Sử dụng dụng cụ/ phương tiện gì để thu hoạch sản phẩm trồng trọt

Bài làm:

  • Khi thu hoạch các sản phẩm trồng trọt cần đảm bảo những yêu cầu thu hoạch đúng lúc, nhanh, gọn, cẩn thận vì như thế mới có thể đảm bảo về số lượng và chất lượng sản phẩm trồng trọt
  • Tùy theo từng loại cây, người ta thu hoạch sản phẩm trồng trọt bằng các cách như hái, cắt, nhổ đào bằng phương pháp thủ công hoặc cơ giới.
  • Sử dụng dụng cụ/ phương tiện để thu hoạch sản phẩm trồng trọt đơn giản ( liềm, hái, dao, kéo,... ) ngoài ra người ta còn dùng máy để thu hoạch.

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN