Quan sát rồi trình bày những hiểu biết của mình về bức ảnh trong hình 1. Em có thể đặt tên hình ảnh đó là gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Quan sát rồi trình bày những hiểu biết của mình về bức ảnh trong hình 1. Em có thể đặt tên hình ảnh đó là gì?

Bài làm:

Em có thể đặt tên: Công nghệ và sản xuất nông nghiệp

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN