Quan sát hình 1 và đọc thông tin sau đây:

 • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Vai trò của máy nông nghiệp

a. Quan sát hình 1 và đọc thông tin

b. Trả lời câu hỏi và làm bài tập sau:

 • Máy nông nghiệp mang lại lợi ích gì?
 • Lấy một ví dụ để chứng tỏ sản xuất nông nghiệp không còn hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên
 • Hãy sắp xếp các cụm từ dưới đây thành các nhóm( và theo trình tự thời gian phát triển nếu có)

cuốc đát máy cày, máy bừa

chọc đất bằng gậy gieo hạt bằng tay

máy bơm nước cày ruộng do trâu bò kéo

xát gạo gặt lúa bằng liềm, máy gặt

tuốt lúa bằng tay giã bột, xay bột bằng cối đá

đập lúa bằng tay giã gạo bằng cọn nước

máy sấy thóc phơi thóc dưới nắng mặt trời

máy tuốt lúa máy xay bột

máy tẽ ngô máy gieo hạt

máy đào mương máy ép dầu

giã gạo bằng tay, giã gạo bằng chày đạp chân

tát nước bằng gầu dai, tát nước bằng gầu sòng, tát nước bằng guồng, tát nước bằng con nước

máy thu hoạch khoai tây ( vừa đào vừa làm sạch đất bám trên khoai)

Các nhóm gồm:

 • Nhóm làm đất: chọc đất bằng gậy, cuốc đất, cày ruộng do trâu, bò kéo, máy cày, máy bừa
 • Nhóm trồng cấy: ...............................................................
 • Nhóm chăm sóc: ...............................................................
 • Nhóm thu hoạch: ...............................................................
 • Nhóm bảo quản: ...............................................................
 • Nhóm chế biến: ...............................................................

Chọn từ thích hợp cho dẵn điền vào chỗ chấm trong câu sau ( mỗi từ có thể được dùng nhiều lần): tăng, giảm

Việc sử dụng máy móc trong nông nghiệp đã làm...................... chi phí và .............. thu nhập cho người nông dân. Nhờ có máy nông nghiệp, năng suất lao động đã............ đáng kể, sản lượng và chất lượng nông sản......................., sự phụ thuộc vào thiên nhiên trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản cũng..............

Bài làm:

Máy nông nghiệp mang lại lợi ích giúp tiết kiệm sức lao động của người dân và thời gian lao động, tăng năng suất lao động và chất lượng nông sản

Ví dụ để chứng tỏ sản xuất nông nghiệp không còn hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên đó là trồng cây trong nhà kính tại Đà Lạt

Các nhóm gồm:

 • Nhóm làm đất: chọc đất bằng gậy, cuốc đất, cày ruộng do trâu, bò kéo, máy cày, máy bừa
 • Nhóm trồng cấy: máy gieo hạt nằng tay,máy gieo hạt
 • Nhóm chăm sóc: máy bơm nước, tát nước bằng gầu dai, tát nước bằng gầu sòng, tát nước bằng guồng, tát nước bằng con nước, cọn nước, máy đào mương
 • Nhóm thu hoạch: tuốt lúa bằng tay, đập lúa bằng tay, máy tuốt lúa, máy thu hoạch khoai tây, gặt lúa bằng liềm, máy gặt,
 • Nhóm bảo quản: máy sáy thóc, phơi thóc dưới nắng mặt trời
 • Nhóm chế biến: xát gạo, máy tẽ hạt ngô, giã gạo bằng tay, giã gạo bằng chày đạp chân, giã bột, xay bột bằng cối đá,giã gạo bằng cọn nước, máy xay bột,máy ép dầu

Điền vào đoạn văn như sau:

Việc sử dụng máy móc trong nông nghiệp đã làm........giảm............. chi phí và ...tăng.......... thu nhập cho người nông dân. Nhờ có máy nông nghiệp, năng suất lao động đã.....tăng....... đáng kể, sản lượng và chất lượng nông sản.......tăng................, sự phụ thuộc vào thiên nhiên trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản cũng.......giảm.......

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN