Liên hệ với nội dung đọc và quan sát ở trên thực hiện nhiệm vụ ở dưới

  • 1 Đánh giá

d. Đọc thông tin và quan sát hình 5 dưới đây:

e. Liên hệ với nội dung đọc và quan sát ở trên thực hiện nhiệm vụ ở dưới

Câu 1: Đánh dấu x vào cột phương pháp dự trữ thích hợp cho các loại thức ăn ở bảng sau:

STT

Loại thức ăn

Làm khô

Ủ xanh

1

Rơm, cỏ khô

2

Các loại hạt ( ngô, thóc, đậu đỗ,…)

3

Các loại củ (khoai sắn)

Bài làm:

Câu 1:

STT

Loại thức ăn

Làm khô

Ủ xanh

1

Rơm, cỏ khô

x

2

Các loại hạt ( ngô, thóc, đậu đỗ,…)

x

3

Các loại củ (khoai sắn)

x

4

Thức ăn xanh

x

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021