1. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề. 2. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với những việc em đã thực hiệ trong chủ đề này.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá

1. Đánh giá về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề.

2. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với những việc em đã thực hiệ trong chủ đề này.

TTNội dung đánh giáRất đúngĐúngChưa đúng
1Em nhận diện được giá trị của những nghề xung quanh em
2Em chỉ ra được giá trị xã hội của một số nghề trong xã hội
3Em tôn trọng các nghề khác nhau trong xã hội
4Em tuyên truyền với mọi người về giá trị của các nghề trong xã hội
5Em rèn luyện những yếu tố tạo nên giá trị của nghề trong cuộc sống hằng ngày
6Em trân quý công việc/ nghề của bố mẹ em

3. Nhận xét của nhóm bạn.

4. Nhận xét khác.

5. Viết những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện

Bài làm:

Nhiệm vụ 6: Tự đánh giá

1.

- Thuận lợi: những công việc quen thuộc với chúng ta hằng ngày

- Khó khăn: chưa xác định chính xác được giá trị của nghề nghiệp

2.

TTNội dung đánh giáRất đúngĐúngChưa đúng
1Em nhận diện được giá trị của những nghề xung quanh emx
2Em chỉ ra được giá trị xã hội của một số nghề trong xã hộix
3Em tôn trọng các nghề khác nhau trong xã hộix
4Em tuyên truyền với mọi người về giá trị của các nghề trong xã hộix
5Em rèn luyện những yếu tố tạo nên giá trị của nghề trong cuộc sống hằng ngàyx
6Em trân quý công việc/ nghề của bố mẹ emx

3. 4. Học sinh nhận xét và đánh giá vào vở.

5. Những kĩ năng em cần tiếp tục rèn luyện là: đúng thời gian, kiên trì và cẩn thận.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST