Bài 6 trang 10 sgk Tin học 9 Giải Tin học 9 bài 1

  • 1 Đánh giá

Câu 6 trang 10 sgk Tin học 9

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo lời giải cho Câu 6 trang 10 sgk Tin học 9 - Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính được đăng tải trong bài viết dưới đây.

Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính

Lời giải:

Sự khác nhau về vai trò của máy chủ với máy trạm trên mạng máy tính:

Máy chủ (Server): Là máy có cấu hình mạnh, được cài đặt các chương trình dùng để điều khiển toàn bộ việc quản lí và phân bổ các tài nguyên trên mạng với mục đích dùng chung.

Máy trạm (Client, Workstation): Là máy sử dụng tài nguyên của mạng do máy chủ cung cấp.

Câu 6 trang 10 sgk Tin học 9 - Hãy cho biết sự khác nhau về vai trò của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Tin học lớp 9. Trong chuyên mục Tin học 9, KhoaHoc mang đến Giải Tin học 9 với các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học và trả lời chi tiết, chính xác bám sát chương trình học theo SGK chuẩn.

  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan