Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

  • 6 Đánh giá

Câu 6: Bản thân em và tập thể lớp còn có những biểu hiện nào chưa tốt so với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật ? Hãy đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót đó.

Bài làm:

Bản thân em và tập thể lớp chắc chắn sẽ còn có những biểu hiện chưa thực sự tốt với yêu cầu giáo dục đạo đức và pháp luật.

Cụ thể như:

  • Che dấu khuyết điểm của bạn
  • Khi làm bải kiểm tra còn xem tài liệu, trao đổi bài với bạn trong những lúc kiểm tra.
  • Trốn học, rủ bạn bè đi chơi.
  • Đi xe hàng ba, gây ảnh hưởng đến những người khác.
  • Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện.

Một số biện pháp khắc phục:

  • Tự kiểm điểm lại những vấn đề của mình chưa nghiêm túc trong việc học tập cũng như trong các vấn về quy định pháp luật.
  • Đóng góp ý kiến, khuyên bảo với bạn bè để thực hiện nghiêm túc hơn trong học tập.
  • Học và nắm vững Luật An toàn giao thông để không vi phạm.
  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021