GDCD 9: Đề kiểm tra học kì 2 (đề 1)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn GDCD 9 (Đề 1). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 (2 điểm): Trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu đáp án đúng.

1. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền tự do kinh doanh của công dân?

A. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật.

B. Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì.

C. Công dân có quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm.

D. Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai.

2. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự?

A. Động viên người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

B. Cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự.

C. Không thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

D. Rèn luyện đạo đức, tác phong.

3. Trong các quyền sau, quyền nào thể hiện sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội?

A. Quyền tự do kinh doanh.

B. Đóng góp ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

4.Đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi do mình gây ra?

A. Người có năng lực trách nhiệm pháp lí .

B. Người bị bệnh tâm thần.

C. Trẻ em.

D. Người trong độ tuổi theo quy định của pháp luật

Câu 2 (1 điểm): Điền thêm vào chỗ trống để nội dung diễn đạt dưới đây được trọn vẹn, đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật.

a. Công dân nam giới đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; lứa tuổi gọi nhập ngũ từ đủ............... (Điều 12 - Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và bổ sung năm 2005)

b. Công dân đủ......... tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ..... tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện quyền này do luật định. (Điều 27 Hiến pháp năm 2013)

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1(2 điểm): Bảo vệ Tổ quốc là gì? Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

Câu 2(2,5 điểm): Vi phạm pháp luật là gì? Phân loại vi phạm pháp luật? Kể tên 4 hành vi vi phạm pháp luật mà em biết?

Câu 3 (2,5 điểm): Cho tình huống sau:

Tùng là học sinh lớp 9, lười học, ham chơi điện tử. Lúc đầu, cậu dùng tiền ăn sáng để đi chơi, sau đó không đủ, cậu dùng tiền đóng học phí, tiền học thêm. Có lần bí quá, Tùng còn lấy cắp tiền của mẹ, của bạn cùng lớp để tiêu xài.

a. Em có nhận xét gì về hành vi của Tùng trong tình huống trên?

b. Theo em, Tùng phải chịu trách nhiệm pháp lí gì về hành vi do mình gây ra?

c. Từ hành vi của Tùng, em rút ra bài học gì cho bản thân?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021