Em hãy kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống tốt đep của dân tộc, của địa phương?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em hãy kể một vài việc mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống tốt đep của dân tộc, của địa phương?

Bài làm:

Những việc làm mà em và các bạn đã và sẽ làm để góp phần giữ gìn truyền thống tốt đep của dân tộc, của địa phương đó là:

  • Cố gắng chăm ngoan học giỏi để trở thành công dân có ích cho xã hội
  • Cùng đoàn kết và giúp đỡ nhau trong học tập
  • Thăm và tưởng niệm các anh hùng đã hi sinh vì độc lập dân tộc
  • Tặng quà và thăm hỏi các thương bệnh binh ở địa phương….
  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021