Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào? Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo? Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố

  • 1 Đánh giá

Đọc

Khởi động

Em thấy những ai trong bức tranh? Họ đang làm gì?

Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào? Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo? Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố

Trả lời câu hỏi

1. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào?

2. Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo?

3. Bạn nhỏ đã gửi gì cho bố? a. bánh chưng b. hoa c. thư

4. Theo em, khổ thơ cuối muốn nói điều gì?

a. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.

b. Bố và các chú xây hàng rào ở đảo.

c. Bố và các chú là hàng rào chắn sóng, chắn gió.

Luyện tập

1. Từ ngữ nào chỉ hành động của bố? Từ ngữ nào chỉ hành động của con?

Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp nào? Bố bạn nhỏ đang làm công việc gì ở đảo? Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố

2. Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố.

Bài làm:

Khởi động

  • Bức tranh 1: Một cậu bé đang viết thư
  • Bức tranh 2: Một chú bộ đội đang đứng canh gác ngoài đảo Trường Sa

Trả lời câu hỏi

1. Bạn nhỏ viết thư cho bố vào dịp sắp đến Tết.

2. Bố bạn nhỏ đang làm công việc canh gác ngoài đảo xa

3. Bạn nhỏ đã gửi gì cho bố: c. thư

4. Theo em, khổ thơ cuối muốn nói: a. Bố và các chú bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương.

Luyện tập

1. Từ ngữ nào chỉ hành động của bố: giữ đảo, giữ trời, nghe

Từ ngữ nào chỉ hành động của con: viết thư, gửi thư, gửi hoa

2. Thay lời bạn nhỏ, nói một câu thể hiện tình cảm đối với bố: Bố ơi, con cảm ơn bố và các chú bộ đội đã ngày đê canh gác, bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương, cho chúng con một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống