Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

Bài làm:

- Cơ chế hợp tác của ASEAN thông qua:

 • Các hội nghị, các diễn đàn.
 • Kí kết các hiệp ước 2 bên, nhiều bên, hoặc các hiệp ước chung
 • Tổ chức các hội nghị
 • Thực hiện các dự án, chương trình phát triển
 • Xây dựng khu vực mậu dịch tự do…
 • Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao của khu vực.

=> Thực hiện cơ chế hợp tác sẽ đảm bảo cho ASEAN đạt được các mục tiêu chính & mục đích cuối cùng là: Hòa bình, ổn định, & cùng phát triển

– Ví dụ:

 • Đại hội Thể thao SeaGames
 • Dự án hợp tác sông Mê Kông
 • Hội nghị ASEAN Hà Nội
 • Dự án đường xuyên ASEAN 22…
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 11