Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào?

  • 1 Đánh giá

LUYỆN TẬP

1. Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào?

a) Chú bói cá đỗ trên cành tre.

b) Đàn cò trắng đậu trên ngọn tre.

c) Bên bờ tre, bác bồ nông đứng im như tượng đá.

2. Đặt một câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

Bài làm:

1. Bộ phận in đậm trong cả 3 câu đều trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

2. Đặt câu:

Trên cánh đồng, các bác nông dân đang làm việc chăm chỉ.

Ở đâu?

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021