Sắp xếp lại thứ tự các hình cho phù hợp với quá trình từ lúc lúa còn non đến lúc thu hoạch và được nấu thành cơm.

  • 1 Đánh giá

Chia sẻ

Quan sát các hình ảnh dưới đây :

1. Sắp xếp lại thứ tự các hình cho phù hợp với quá trình từ lúc lúa còn non đến lúc thu hoạch và được nấu thành cơm.

2. Nghe bài hát: Em đi giữa biển vàng (nhạc: Bùi Đình Thảo, lời thơ: Nguyễn Khoa Đăng)

Bài làm:

1. Thứ tự các hình ảnh được sắp xếp theo quá trình từ lúc lúa còn non đến lúc thu hoạch thành và được nấu thành cơm là:

e - g - d - b - c - a.

2. Nghe bài hát Em đi giữa biển vàng

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021