c, Chức năng của thân

  • 1 Đánh giá

c, Chức năng của thân

- Sử dụng các từ và cụm từ gợi ý sau để điền vào chỗ trống: vận chuyển, nâng đỡ, cơ quan sinh dưỡng.

Thân là một …………………………….. của cây, có chức năng ……………………các chất trong cây và …………………….. tán lá.

Bài làm:

Thân là một cơ quan sinh dưỡng của cây, có chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021