Các câu sau đây có phải câu phủ định không? Những câu này dùng để làm gì

 • 1 Đánh giá

Bài tập 4: Trang 54 sgk ngữ văn 8 tập 2

Các câu sau đây có phải câu phủ định không? Những câu này dùng để làm gì? Đặt những câu có ý nghĩa tương đương.

a, Đẹp gì mà đẹp!

b, Làm gì có chuyện đó!

c, Bài thơ này mà hay à?

d, Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chắc? (Nam Cao, Lão Hạc)

Bài làm:

 • Các câu đã cho trong phần này không phải là câu phủ định vì không có từ ngữ phủ định, nhưng cũng được dùng để biểu thị ý phủ định (phủ định bác bỏ: phản bác ý kiến, nhận định trước đó).
 • Đặt những câu có ý nghĩa tương đương với các câu trên.
  • Không đẹp một chút nào!
  • Không thể có chuyện đó được.
  • Bài thơ này không hay.
  • Bài thơ này dở quá.
  • Cụ không biết chứ tôi có sung sướng gì hơn.

 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021