Các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 91 – sgk lịch sử 11

Các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?

Bài làm:

Hoạt động xâm lược của các nước phát xít trong giai đoạn 1931 – 1937:

  • Đầu những năm 30, các nước Đức, Italia, Nhật Bản liên kết với nhau thành lập khối liên minh phát xít.
  • 1931 -1937, khối phát xít đẩy mạnh chính sách bành trướng xâm lược.
    • Nhật chiếm vùng Đông Bắc rồi mở rộng chiến tranh xâm lược trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
    • Italia xâm lược Ê -ti-ôpia (1935), cùng với Đức tham chiến ở Tây Ban nha (1936-1939).
    • Đức công khai xoá bỏ hoà ước Véc xai, âm mưu thành lập một nước "Đại Đức" ở châu Âu...
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021