Cách làm câu số 19, 23, 32 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 21

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Cách làm câu số 19, 23, 32

Câu 19: Chọn C.

Câu 23: Chọn B.

- Khi đốt cháy X tac có:

nN2 = 0,025 =>nX = 0,05 mol và C = nCO2/nX = 3

- Khi X tác dụng với NaOH thu được sản phẩm có muối H2N – CH2 – COONa

Vậy X là: H2N – CH2 – COONa

Câu 32: Chọn B.

- Vì M phản ứng với AgNO3/NH3 tạo Ag nên este Y là este của HCOOH (X không thể là HCOOH vì X và Y có cùng số nguyên tử C nên số nguyên tử C của Y ít nhất là 2) Þ nY = nAg/2 = 0,15 mol

- M phản ứng vừa đủ với 0,25 mol NaOH nên nX = 0,25 - nY = 0,1 mol

- Gọi công thức của X là RCOOH thì công thức của Y là HCOOR Þ muối gồn RCOONa và HCOONa.

với mmuối = 0,1(R + 67) + 0,15.68 = 18,4 Þ R = 15 là CH3-

Vậy X là CH3COOH và Y là HCOOCH3

m = 15 (g)
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021