Lời giải câu số 31, 33,39 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải câu số 31, 33,39

Câu 31: Đáp án A

Câu 33: Đáp án C

Hướng dẫn : - Hòa tan các chất vào nước, xenlulozo không tan, tinh bột và saccarozo tan(Tinh bột tan 1 phần)

- Cho I2 vào, tinh bột bị hóa xanh.

Câu 39: Đáp án A

Hướng dẫn : (Vì NaOH dư nên chỉ sinh ra Na2CO3)

nGlu = 2mol ; nNa2CO3 = 318/106 = 3mol

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021