Cách tính nhiệt độ trung bình ngày tháng năm Địa lý lớp 6

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Cách tính nhiệt độ trung bình ngày tháng năm được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Nhiệt độ ở mỗi địa điểm, mỗi thời gian đều khác nhau. Vậy để cách đo nhiệt độ và tính được nhiệt độ trung bình ngày, nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ trung bình năm các em cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Cách tính nhiệt độ trung bình

A. LÍ THUYẾT

Cách tính nhiệt độ trung bình:

  • Để đo nhiệt độ không khí, người ta dùng nhiệt kế. Khi đo thường đặt nhiệt kế cách mặt đất 2 m và để trong bóng râm.
  • Công thức:
  • Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày : số lần đo
  • Nhiệt độ trung bình tháng = Tổng nhiệt độ các ngày trong tháng : số ngày
  • Nhiệt độ trung bình năm = Tổng nhiệt độ 12 tháng : 12

B. Bài tập và lời giải

Bài 1:

Ngày 20/5/2010, tại Hà Nội, đo nhiệt độ trong ngày như sau:

Đo lần 1 vào lúc 6h là 18⁰C

Đo lần 2 vào lúc 13h là 25⁰C

Đo lần 3 vào lúc 21 là 20⁰C.

Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày 20/5/2010.

Bài Làm:

Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày : số lần đo

=> Nhiệt độ trung bình ngày 20/5/2010 là: (18⁰C +25⁰C+ 20⁰C): 3 = 21⁰C.

Bài 2: Cho bảng số liệu sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhiệt độ (⁰C)

8

9

11

16

18

23

28

32

25

13

7

5

Hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Lạng Sơn.

Bài Làm:

Nhiệt độ trung bình năm = tổng nhiệt độ 12 tháng : 12

=> Nhiệt độ trung bình năm của Lạng Sơn là: (8 + 9 + 11 + 16 + 18 + 23 + 28 + 32 + 25 + 13 + 7 + 5) :12 = 16,25⁰C

Bài 3:

Giả sử, ở TP. Hồ Chí Minh đo nhiệt độ trong ngày như sau:

Đo lần 1 vào lúc 5h là 17⁰C

Đo lần 2 vào lúc 9h là 22⁰C

Đo lần 3 vào lúc 13h là 32⁰C.

Đo lần 4 vào lúc 18h là 26⁰C.

Đo lần 5 vào lúc 22h là 20⁰C.

Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày của TP. Hồ Chí Minh.

Bài Làm:

Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ các lần đo trong ngày : số lần đo

=> Nhiệt độ trung bình ngày 20/5/2010 là: (17⁰C +22⁰C+ 32⁰C + 26⁰C + 20⁰C): 5 = 23,4⁰C.

Cách tính nhiệt độ trung bình ngày tháng năm được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng thông qua tài liệu này các em sẽ nắm chắc kiến thức, qua đó học tốt môn Địa lý 6. Chúc các em học tốt, nếu thấy tài liệu hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo với nhé.

Chủ đề liên quan