Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 10: Thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đại động đất...

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài Thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đại động đất...P1 . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Đại dương nào sau đây không có vành đai động đất chạy qua?

 • A. Thái Bình Dương.
 • B. Ấn Độ Dương,
 • C. Bắc Băng Dương.
 • D. Đại Tây Dương.

Câu 2: Vành đai động đất lớn nhất chạy dọc bờ của

 • A. Thái Bình Dương.
 • B. Ẩn Độ Dương,
 • c. Bắc Băng Dương.
 • D. Đại Tây Dương.

Câu 3: Vành đai núi lửa lớn nhất chạy dọc bờ của

 • A. Thái Bình Dương.
 • B. Ấn Độ Dương,
 • C. Bắc Băng Dương.
 • D. Đại Tây Dương.

Câu 4: Dãy núi trẻ lớn nhất chạy dọc theo phía Tây của châu

 • A.Mĩ.
 • B. Á
 • C. Â
 • D. Phi.

Câu 5: Núi lửa và động đât tập trung nhiều nhất ở nơi nào sau đây?

 • A. Đông và Đông Nam châu Á.
 • B. Nam Á và Tây Nam châu Á.
 • C. Phía tây Băc Mĩ và Nam Mĩ.
 • D. Phía đông châu Á và Bắc Phi.

Câu 6: Nơi tiêp xúc của các mảng kiến tạo thường không phải là nơi có các

 • A. vành đai núi lửa.
 • B. vành đai động đất.
 • c. vùng núi trẻ.
 • D. vùng núi già.

Câu 7: Quá trình bóc mòn là

 • A. quá trình phá hủy, làm biến đổi các loại đá và khoáng vật.
 • B. quá trình tích tụ (tích lũy) các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi.
 • C. quá trình làm các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi dời khỏi vị trí bạn đầu.
 • D. quá trình di chuyển các sản phẩm đã bị phá hủy, biến đổi từ nơi này đến nơi khác

Câu 8: Địa hình khối khoét mòn ở các hoang mạc là do

 • A. băng hà.
 • B. nước chảy trên mặt.
 • C. gió.
 • D. nấm đá.

Câu 9: Núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

 • A. Thái Bình Dương.
 • B. Ấn Độ Dương,
 • C. Bắc Băng Dương.
 • D. Đại Tây Dương.

Câu 10: Quá trình bóc mòn do băng hà tác động tạo nên dạng địa hình

 • A. phi – o.
 • B. hàm ếch.
 • C. hang động các–xtơ.
 • D. nấm đá.

Câu 11: Địa hình do nước chảy trên bề mặt tạo thành các rãnh nông, các khe ranh xói mòn , các thung lũng sông suối ,.. được gọi là

 • A. địa hình thổi mòn.
 • B. địa hình khoét mòn.
 • C. địa hình mài mòn.
 • D. địa hình xâm thực.

Câu 12: Những cách đồng giữa núi của nước ta ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình được hình thành do quá trình

 • A. xâm thực bởi băng hà.
 • B. xâm thực bởi nước chảy trên mặt.
 • C. sự vận động nâng lên của địa hình hai bên.
 • D. thổi mòn do gió.

Câu 13: Tác động của ngoại lực, một chu trình hoàn chỉnh nhìn chung diễn ra tuần tự theo các quá trình như sau

 • A. phong hóa – vận chuyển – bóc mòn – bồi tụ.
 • B. phong hóa – bồi tụ - bóc mòn – vận chuyển.
 • C. phong hóa – bóc mòn – vận chuyển – bồi tụ.
 • D. phong hóa – bóc mòn – bồi tụ - vận chuyển.

Câu 14: Châu lục nào sau đây không tập trung các dãy núi trẻ?

 • A.Mĩ.
 • B. Á
 • C. Â
 • D. Phi.

Câu 15: Nội lực và ngoại lực là hai lực

 • A. cùng chiều nhau, có vai trò như nhau trong việc tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
 • B. ngược chiều nhau, ít có vai trò trong việc hình thành các dạng địa hình trên bề mặt trái đất.
 • C. cùng chiều nhau, làm cho địa hình trái đất ngày càng cao hơn.
 • D. đối nghịch nhau, có tác động đồng thời và tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt trái đất
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10 : Thực hành nhận xét về sự phân bố các vành đại động đất...- Địa lí 10 trang 38


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021