Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất Địa lí 10 (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất Địa lí 10 (P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Lực Côriôlit làm cho một vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất

 • A. tăng tốc độ.
 • B. giảm tốc độ.
 • c. bị lệch hướng.
 • D. bị ngược hướng.

Câu 2: Bề mặt trái đất được chia ra làm?

 • A. 12 múi giờ , mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.
 • B. 24 múi giờ ,mỗi múi giờ rộng 150 kinh tuyến.
 • C. 12 múi giờ ,mỗi múi giờ rộng 300 kinh tuyến.
 • D. 24 múi giờ ,mỗi múi giờ rộng 300 kinh tuyến.

Câu 3: Việt Nam (nằm ở múi giờ số 7) kém hơn Nhật Bản (nằm ở múi giờ số 9) là

 • A. 1 giờ.
 • B. 2 giờ.
 • C. 3 giờ.
 • D. 4 giờ.

Câu 4: Giờ quốc tế (giờ GMT) được tinh theo giờ của múi giờ số mấy?

 • A. Múi giờ số 0.
 • B. Múi giờ số 12.
 • C. Múi giờ số 6.
 • D. Múi giờ số 18.

Câu 5: Việt Nam nằm trong múi giờ số

 • A. 4.
 • B. 5.
 • C. 6.
 • D. 7.

Câu 6: Trung Quốc lấy múi giờ nào sau đây để tính giờ chính thức cho cả nước?

 • A. 5.
 • B. 6.
 • C.7.
 • D. 8.

Câu 7: Lí do nào sau đây làm cho đường chuyển ngày quốc tế không đi qua các lục địa?

 • A. Để cho mỗi nước không có hai ngày lịch trong cùng một thời gian.
 • B. Để cho mỗi nước không có hai giờ khác nhau trong cùng một lúc.
 • C. Để cho mỗi quốc gia có cùng chung một ngày lịch ở hai địa điểm.
 • D. Để cho mỗi quốc gia có hai ngày lịch ở trong cùng một thời gian.

Câu 8: Khi Trái Đất tự quay quanh trục, mọi địa điểm thuộc các vĩ độ khác nhau ở bề mặt Trái Đất (trừ hai cực) đều có

 • A. vận tốc dài giống nhau.
 • B. vận tôc dài khác nhau,
 • C. vận tốc gốc rất lớn.
 • D. vận tốc gốc rất nhỏ.

Câu 9: Khi Trái Đất tự quay quanh trục, ở cực Bắc và cực Nam đều có

 • A. vận tốc dài giống nhau.
 • B. vận tôc dài khác nhau,
 • C. vận tốc gốc rất lớn.
 • D. vận tốc gốc rất nhỏ.

Câu 10: Trên bề mặt Trái Đất, một vật bị lệch sang phải theo hướng chuyển động khi đi từ

 • A. Xích đạo về cực Bắc và từ cực Bắc về Xích đạo.
 • B. Xích đạo về cực Nam và từ cực Nam vê Xích đạo.
 • C. cực Nạm về Xích đạo và từ Xích đạo về cực Băc.
 • D. cực Băc ve Xích đạo và từ Xích đạo vê cực Nam.

Câu 11: Trên bề mặt Trái Đất, một vật bị lệch sang tráitheo hướng chuyển động khi đi từ

 • A. Xích đạo về cực Bắc và từ cực Bắc vê Xích đạo.
 • B. Xích đạo về cực Nam và từ cực Nam về Xích đạo.
 • C. cực Nam về Xích đạo và từ Xích đạo về cực Băc.
 • D. cực Bắc về Xích đạo và từ Xích đạo về cực Nam.

Câu 12: Một vật chuyển động trên Trái Đất bị lệch hướng là do

 • A. sức hút của Trái Đất.
 • B. lực Côriôlit tác động,
 • C. Trái Đất tự quay.
 • D. sức hút của Mặt Trời.

Câu 13: Đường chuyển ngày quốc tế được quy định là?

 • A. Kinh tuyến 00 đi qua múi giờ số 0
 • B. Kinh tuyến 900 Đ đi qua giữa múi giờ số 6 (+6)
 • C. Kinh tuyến 1800 đi qua giữa múi giờ số 12 (+12)
 • D. Kinh tuyến 900 T đi qua giữa múi giờ số 18 (-6)

Câu 14: Nếu đi từ phải tây sang phải đông, khi đi qua kinh tuyến 180o người ta phải?

 • A. Lùi lại 1 ngày lịch.
 • B. Lùi lại 1 giờ.
 • C. Tăng thêm 1 ngày lịch.
 • D. Tăng thêm 1 giờ.

Câu 15: Nếu đi từ phải đông sang phía tây, khi đi qua kinh tuyến 180o người ta phải?

 • A. Lùi lại 1 giờ.
 • B. Tăng thêm 1 giờ.
 • C. Lùi lại 1 ngày lịch.
 • D. Tăng thêm 1 ngày lịch.

Câu 16: Theo quy định, những địa điểm nào đuợc đón năm mới đầu tiên trên Trái Đất?

 • A. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 0 độ
 • B. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 180o
 • C. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 90 độ Đ
 • D. Các địa điểm nằm trên kinh tuyến 90 độ T.

Câu 17: Theo quy định, những người sống ở múi giờ nào chuyển sang một ngày mới đầu tiên trên Trái Đất?

 • A. Múi giờ số 0.
 • B. Múi giờ số 6.
 • C. Múi giờ số 12.
 • D. Múi giờ số 18.

Câu 18: Khi giờ GMT đang là 24 giờ ngày 31 - 12 năm 2015 thì ở Việt Nam là?

 • A. 17 giờ ngày 31 -12 năm 2015.
 • B. 17 giờ ngày 1 - 1 năm 2016.
 • C. 7 giờ ngày 31 - 12 năm 2015.
 • D. 7 giờ ngày 1 - 1 năm 2016.

Câu 19: Nguyên nhân sinh ra lực Côriolit là?

 • A. Trái Đất có hình khối cầu.
 • B. Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông.
 • C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
 • D. Trục Trái Đất nghiêng 23 độ 27 phút.

Câu 20: Quốc gia có nhiều múi giờ đi qua lãnh thổ nhất là:

 • A. Trung Quốc
 • B. Hoa Kì
 • C. Nga
 • D. Canada
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất Địa lí 10 trang 18


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 10 bài 5: Vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất Địa lí 10 (P1)
 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021