Trắc nghiệm địa lí 10 bài 38: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Pa –ra-ma

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài 38: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Pa –ra-ma. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí của kênh đào Xuy-ê?

 • A. Cắt ngang qua eo đất Xuy-ê.
 • B. Nằm ở Đông Bắc châu Phi.
 • C. Nối Biển Đỏ với Địa Trung Hải.
 • D. Kênh Xuy-ê không cần âu tàu.

Câu 2: Tuyến đường Ô-đét-xa - Mun-bai (Bom-bay) rút ngắn được bao nhiêu % so vớ đi vòng châu Phi

 • A. 65
 • B. 57.
 • C. 67.
 • D. 59.

Câu 3: Tuyến đường Mi-na-al A-hma-đi - Giê-noa rút ngắn được bao nhiêu % so với đi vòng châu Phi?

 • A. 50
 • B. 51
 • C. 52
 • D.53.

Câu 4: Tuyến đường Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-đam rút ngẳn đưạc bao nhiêu % so với đi vòng châu Phi?

 • A. 56.
 • B. 66.
 • D. 58.
 • D. 68.

Câu 5: Tuyến đường Ba-lik-pa-pan - Ban-ti-mo rút ngẳn đưạc bao nhiêu % so vói đi vòng châu Phi?

 • A. 26
 • B. 27
 • C.28.
 • D.29.

Câu 6: Tuyến đường Ba-lik-pa-pan - Rôt-tec-đam rút ngẳn đưạc bao nhiêu % so vói đi vòng châu Phi?

 • A. 23
 • B. 24
 • C. 25
 • D 26

Câu 7: Sự hoạt động đều đặn của kênh Xuy-ê mang lại lợi ích gì sau đây cho ngành hảng hải thế giới?

 • A Rút ngan lộ trình hàng hải giữạ Tây Au, Băc Mĩ vói Tây A và Đông Nam
 • B Chuyên chơ đầu mỏ va sản phẩm dầu từ lục địa này xuyên sang lục địa khác,
 • C. Hằng năm mang lại cho Ai Cập một nguồn thu hàng tỉ đô la từ vận chuyển.
 • D. Làm xích lại các vùng công nghiệp vói các vùng nhiên, nguyên liệu giàu có.

Câu 8: Tổn thất kinh tế khi kênh đào bị đóng cửa không phải là

 • A. Giá thành vận chuyển hàng giữa hai thị trường cliâu Âu và châu Á tăng lên.
 • B. Hành hình bất ữắc hơn vì phải vòng qua Nam Phi có nhiêu sóng to, gió dữ.
 • C. Ai Cập mất một nguồn thu nhập khá lớn từ thuế hải quan và khách du lịch.
 • D. Nền kinh tế các nước đế quốc phương Tây, nhất là Anh gặp nhiều khó khăn.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí của kênh đào Pa-na-ma?

 • A. Nằm ở vị trí cực Nam của eo đất Trung Mĩ.
 • B. Nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương,
 • C. Cắt qua eo đất Pa-na-ma chiều rộng 50 km.
 • D. Ở mỗi đầu phải có ba đoạn phải xây âu tàu.

Câu 10: Tuyến đường Niu I-ooc - Xan Phran-xi-xcô rút ngắn được bao nhiêu % so với đi vòng Nam Mĩ?

 • A. 60.
 • B. 61.
 • C. 62.
 • D. 63.

Câu 11: Tuyến đường Niu I-ooc - Van-cu-vơ rút ngắn được bao nhiêu % so với đi vòng Nam Mĩ?

 • A. 55.
 • B. 56.
 • C. 57
 • D. 58.

Câu 12: Tuyến đường Niu I-ooc - Xin-ga-po ngắn được bao nhiêu % so với đi vòng Nam Mĩ?

 • A. 10.
 • B. 11.
 • C.12.
 • D. 13.

Câu 13: Lợi ích nào sau đây không đúng với sự hoạt động đều đặn của kênh Pa-na-ma?

 • A. Rút ngắn lộ ừình hàng hải giữa bờ Đại Tây Dương và bờ Thái Bình Dương.
 • B. Chuyên chở dầu mỏ và sản phẩm dầu từ lục địa này xuyên sang lục địa khác.
 • C. Liên kết kinh tế và tình hữu nghị giữa các nước hai bờ đông tây của Mĩ
 • La tinh.
 • D. Làm xích lại gần gũi hai bờ đông và tây của Hoa Kì cả về kinh tế lẫn quân sự.

Câu 14: Hoa Kì trao trả hoàn toàn kênh Pa-na-ma cho nhân dân Pa-na-ma vào năm

 • A. 1996.
 • B. 1997.
 • C. 1998.
 • D. 1999.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 38: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy – ê và kênh đào Pa –ra-ma


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021