[Chân trời sáng tạo] Giải GDCD 6 bài 4: Tôn trọng sự thật

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4 : Tôn trọng sự thật trang 16 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khởi động

Em hãy đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:

  • Nêu suy nghĩ của em về việc làm của bạn học sinh trong thông tin trên?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

Em hãy đọc câu chuyện và trả lời các câu hỏi dưới đây:

  • Khi bị nhà vua bắt các nhà thơ và nghệ nhân hát rong đã hành động như thế nào? Vì sao?
  • Việc chấp nhận cái kết của nhà thơ cuối cùng cho thấy ông là người như thế nào?
  • Theo em thế nào là tôn trọng sự thật? Nêu một số biểu hiện của tôn trọng sự thật?
    Quan sát hình và trả lời các câu hỏi dưới đây: