Em đồng ý với ý kiến bạn Tú hay bạn Huyền? Vì sao? Em có đồng tình với hành động bạn Nam không? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

3. Luyện tập

 • Em đồng ý với ý kiến bạn Tú hay bạn Huyền? Vì sao?
 • Em có đồng tình với hành động bạn Nam không? Vì sao?
 • Nếu là An, em sẽ làm gì?
 • Nêu nhận xét của em về hành động của anh thanh niên?
 • Bày tỏ thái độ của em với hành động của bạn Hà?

Bài làm:

 • Em đồng ý với ý kiến bạn bạn Huyền. Vì còn là học sinh chúng ta nên nói đúng sự thật dù là việc nhỏ nhất.
 • Em không đồng tình với hành động bạn Nam. Vì Nam là một cậu học sinh nhút nhát, không dám nhận lỗi khi mình phạm phải mà còn bảo An che giấu giúp mình.
 • Nếu là An, em sẽ khuyên Nam nên nhận lỗi với cô giáo và các bạn.
 • Nhận xét của em về hành động của anh thanh niên: Anh là một người gian dối, không biết tôn trọng sự thật.
 • Bày tỏ thái độ của em với hành động của bạn Hà: bạn rất đáng được tuyên dương, bạn đã dũng cảm chỉ ra lỗi, cái sai của người khác.

 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo