[Chân trời sáng tạo] Giải GDCD 6 bài 9: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 9: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trang 34 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.Khởi động

  • Em hãy quan sát các bạn dưới dây và đoán xem bạn nào là công dân Việt Nam, bạn nào không phải là công nhân Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

  • Căn cứ nào để xác định một người nào là công dân nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam?
  • Căn cứ nào để xác định một người có quốc tịch Việt Nam?
  • Em hãy quan sát các hình ảnh sau để xác định thông tin trong giấy tờ nào cho biết đó là công dân nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

  • Tìm hiểu các điều 15, 16, 17, 18,35 và 37 của luật Quốc tịch 2008 , sửa đổi, bổ sung 2014 và xác định các điều kiện để có quốc tịch Việt Nam của các bạn dưới đây: