Em đồng ý với ý kiếm nhóm bạn nào trong tình huống dưới đây? Vì sao? Em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp này?

 • 1 Đánh giá

3. Luyện tập

 • Em đồng ý với ý kiếm nhóm bạn nào trong tình huống dưới đây? Vì sao?


Em hãy chọn và xử lí 1 trong số các tình huống sau:


 • Em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp này?
 • Tình huống trên liên quan đến quyền nào của công dân?


 • Theo em các cá nhân trên đã có những hành vi nào chưa phù hợp với quyền của công dân?
 • Nếu bạn em có hành vi như thế thì em sẽ ứng xử như thế nào?

Bài làm:

 • Em đồng ý với ý kiếm nhóm bạn H trong tình huống dưới đây. Vì quyền và nghĩa vụ luôn đi liền với nhau góp phần hình thành trách nhiệm của mỗi người công dân Việt nam.
 • Em sẽ ứng xử trong các trường hợp:
  Tình huống 1: em sẽ khuyên Nam trả lại cho người ta, không nên mở ra xem vì như vậy sẽ vi phạm quyền riêng tư
 • Tình huống trên liên quan đến quyền riêng tư của công dân

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo