Em hãy lập kế hoạch tiết kiệm để có thể đủ chi phí mua giày dép, sách vở cho năm học mới, mà không phải xin bố mẹ? Em hãy tự nhận xét việc rèn luyện tính tiết kiệm của mình, bạn bè, người thân?

  • 1 Đánh giá

4. Vận dụng

• Em hãy lập kế hoạch tiết kiệm để có thể đủ chi phí mua giày dép, sách vở cho năm học mới, mà không phải xin bố mẹ?

• Em hãy tự nhận xét việc rèn luyện tính tiết kiệm của mình, bạn bè, người thân. Nếu 5 điều góp ý cho chính em, bạn bè, người thân để cùng nhau thay đổi tích cực hơn.

Bài làm:

• Em hãy lập kế hoạch tiết kiệm để có thể đủ chi phí mua giày dép, sách vở cho năm học mới, mà khoog phải xin bố mẹ.

Gợi ý: không ăn quà vặt, không tiêu xài vào các việc không cần thiết, thực hiện bỏ heo đất…

• Em hãy tự nhận xét việc rèn luyện tính tiết kiệm của mình, bạn bè, người thân. Nếu 5 điều góp ý cho chính em, bạn bè, người thân để cùng nhau thay đổi tích cực hơn. (Liên hệ bản thân)

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo