Bạn học sinh trên có quyền viết thư đó không? Vì sao? Hãy nêu quyền của trẻ em mà em biết?

  • 1 Đánh giá

1. Khởi động

Em hãy đọc thông tin sau đây và trả lời câu hỏi:

  • Bạn học sinh trên có quyền viết thư đó không? Vì sao?
  • Hãy nêu quyền của trẻ em mà em biết?

Bài làm:

  • Bạn học sinh trên có quyền viết thư đó. Vì trẻ em cũng có quyền bày tỏ ý kiến và hội họp.
  • Quyền của trẻ em mà em biết:
  1. Quyền sống
  2. Quyền được khai sinh và có quốc tịch
  3. Quyền được chăm sóc sức khỏe
  4. Quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo