Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây, và cho biết em liên tưởng đến câu ca dao, tục ngữ nào về yêu thương con người?

  • 1 Đánh giá

1.Khởi động

  • Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây, và cho biết em liên tưởng đến câu ca dao, tục ngữ nào về yêu thương con người?

Bài làm:

• Em liên tưởng đến câu ca dao, tục ngữ nào về yêu thương con người:

1. Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn.

2. Lá lành đùm lá rách.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo