Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống gì? Nam, Hà, Khuê tự hào truyền thống nào của gia đình, dòng họ mình? Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào với Nam, Hà, Khuê?

  • 1 Đánh giá

2. Khám phá

  • Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống gì? Nam, Hà, Khuê tự hào truyền thống nào của gia đình, dòng họ mình?
  • Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào với Nam, Hà, Khuê?
  • Các em đã làm gì để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình?
  • Nêu suy nghĩ của em về câu nói: những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời?

Bài làm:

• Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống:

- Gia đình Nam: truyền thống hiếu học.

- Gia đình Hà: truyền thống yêu thương, giúp đỡ người khác

- Gia đình Khuê: truyền thống làm mộc

• Nam, Hà, Khuê tự hào truyền thống của gia đình, dòng họ mình:

- Nam: tự hào nhất về sự nổ lực học tập nói được nhiều ngoại ngữ của bố, trí nhớ về các tác phẩm văn học và sự tự rèn luyện đọc thơ diễn cảm của mẹ.

- Hà: tự hào về tấm lòng sống chan hòa, yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ người khác.

- Khuê: tự hào về nghề mộc điêu luyện của gia đình mình.

• Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa với Nam, Hà, Khuê: tạo cho các bạn có 1 sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn để nối bước theo những truyền thống đó.

Các em đã để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình: cố gắng học tốt, vâng lời ông bà, bố mẹ và ngày một phấn đấu nhiều hơn.

• Suy nghĩ của em về câu nói: những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời: câu nói có ý nghĩa sâu sắc với mỗi chúng ta, khi chúng ta sống trong một gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp thì sẽ phần nào giúp chúng ta phát triển toàn diện hơn về mặt tư duy lẫn phong cách. Từ những những truyền thống tốt đẹp đó chính là hành trang cho chúng ta sau này.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo