Câu thơ sau thể hiện đức tính gì?

  • 1 Đánh giá

1. Khởi động

  • Câu thơ sau thể hiện đức tính gì?

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Bài làm:

  • Câu thơ sau thể hiện đức tính: cần cù, chịu khó và tự lập.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo