[Chân trời sáng tạo] Giải GDCD 6 bài 2: Yêu thương con người

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 2 : Yêu thương con người trang 8 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1.Khởi động

  • Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây, và cho biết em liên tưởng đến câu ca dao, tục ngữ nào về yêu thương con người?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

  • Biểu hiện yêu thương con người đã được thể hiện như thế nào trong các câu chuyện trên?
  • Theo em, thế nào là yêu thương con người ?
  • Tình yêu thương con người mang lại cho chúng ta điều gì?
  • Em hãy quan sát những hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

- Hình ảnh nào ở trên thể hiện tình yêu thương con người và trái tim tình yêu thương con người?

- Em có suy nghĩ gì về những việc làm được đề cập đến trong những hình trên?

  • Hãy chọn một thông điệp yêu thương dưới đây để thảo luận về giá trị yêu thương của con người?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Luyện tập

Bài tập 1: Em hãy xử lí các tình huống sau:

• Nếu là các bạn Minh, Bình, Bảo em sẽ làm gì?

• Em có thể làm gì để thể hiện tình yêu thương con người ( đối với người thân trong gia đình, đối với bạn bè, đối với cộng đồng xã hội)?

Bài tập 2:

• Hãy chọn một hình dưới đây làm em có nhiều cảm xúc nhất và nêu suy nghĩ của em về hình ảnh đó?