Em hãy làm 1 sản phẩm mang thông điệp yêu thương? Em hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em. Em đã và sẽ có những hành những động cụ thể như thế nào để hưởng ứng những hoạt động phong t

  • 2 Đánh giá

4.Vận dụng:

• Em hãy làm 1 sản phẩm mang thông điệp yêu thương?

• Em hãy kể tên những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em. Em đã và sẽ có những hành những động cụ thể như thế nào để hưởng ứng những hoạt động phong trào ở trường và địa phương em?

Bài làm:

• Những hoạt động, phong trào có ý nghĩa lan tỏa yêu thương con người ở trường hoặc ở địa phương em: quyên góp giúp đỡ người nghèo và các cụ già neo đơn

• Em đã và sẽ có những hành những động cụ thể để hưởng ứng những hoạt động phong trào ở trường và địa phương em: em đã nhịn ăn quà vặt để dành một số tiền nho nhỏ để quyên góp vào quỹ hội chữ thập đỏ của trường cùng như địa phương.

  • 343 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo