Bạn Linh tự nhận ra các đặc điểm nào của bản thân? Từ câu chuyện của bạn Linh em hiểu như thế nào là tự nhận thức bản thân?

 • 1 Đánh giá

2. Khám phá

 • Bạn Linh tự nhận ra các đặc điểm nào của bản thân?
 • Từ câu chuyện của bạn Linh em hiểu như thế nào là tự nhận thức bản thân?
 • Em hãy đọc thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn Long, Vân, Ân, Hiếu đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào?

 • Theo em việc tự nhận thức bản thân có ý nghĩa như thế nào?
 • Dựa vào các thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn đã tự nhận thức bản thân bằng cách nào?

Bài làm:

 • Bạn Linh tự nhận ra các đặc điểm của bản thân: dễ nổi nóng
 • Từ câu chuyện của bạn Linh em hiểu tự nhận thức bản thân là: khả năng hiểu rõ chính xác bản thân, biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình.
 • Các bạn Long, Vân, Ân, Hiếu đã tự nhận thức bản thân bằng cách:
 1. Long nhận thức ra trong những lần giả toán cùng các bạn.
 2. Vân nhận thức ra từ những lần ghi lại thói quen suy nghĩ, cảm xúc của mình .
 3. Ân nhận thức ra khi tham gia hội thi của trường.
 4. Hiếu nhận thức ra từ các lời nhận xét của các bạn trong lớp.
 • Tự nhận thức bản thân có ý nghĩa: chúng ta hiểu về mình, chấp nhận bản thân, tự tin, cởi mở và tôn trọng chính mình, từ đó có cách cử xử, hành động phù hợp.
 • Dựa vào các thông tin dưới đây, em hãy cho biết các bạn đã tự nhận thức bản thân bằng cách:
 1. Tham gia các hoạt động sinh hoạt, học tập hằng ngày.
 2. Lắng nghe ý kiến người khác.
 3. Tham gia các hoạt động thử thách bản thân.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo