[Chân trời sáng tạo] Giải GDCD 6 bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em trang 44 sgk giáo dục công dân 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Khởi động

Em hãy đọc thông tin sau đây và trả lời câu hỏi:

  • Bạn học sinh trên có quyền viết thư đó không? Vì sao?
  • Hãy nêu quyền của trẻ em mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá

  • Em hãy đọc và cho biết các hình ảnh dưới đây nói đến những quyền nào của trẻ em?

Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi: