[Chân trời sáng tạo] Soạn văn 6 bài: Ôn tập trang 101

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài ôn tập trang 101 sgk ngữ văn 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy tóm tắt nội dung chính của hai văn bản sau dựa vào bảng dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải văn 6 bài: Ôn tập trang 101

2. Theo em, khi viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện cần lưu ý những điều gì?

3. Giữ gìn những báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021