Chỉ vị trí của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng trên bản đồ? Hãy cho biết các thành phố này thuộc đồng bằng nào? Nằm ở gần hay xa biển?

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam và thực hiện

 • Chỉ vị trí của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng trên bản đồ?
 • Hãy cho biết các thành phố này thuộc đồng bằng nào? Nằm ở gần hay xa biển?
 • Nêu những hiểu biết của em về hai thành phố này.

Bài làm:

Vị trí của thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng trên bản đồ

Thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng thuộc đồng bằng duyên hải miền Trung. Cả hai thành phố này đều nằm gần biển.

Những hiểu biết của em về thành phố Huề và Đà Nẵng:

Thành phố Huế:

 • Là cố đô xưa của nhà Nguyễn
 • Huế có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng đặc biệt là cố đô Huế.
 • Người Huế có giọng nói nhẹ hàng, dễ nghe, có nhiều món ăn nổi tiếng như bún bò Huế, cơm Hến,....

Thành phố Đà Nẵng:

 • Là một thành phố có nền công nghiệp phát triển bậc nhất miền Trung
 • Là trung tâm du lịch của nước ta
 • Con người Đà Nẵng rất gần gũi và thân thiện
 • Đà Nẵng là thành phố được nhiều người bình chọn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
 • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN