Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai (trang 56 sgk)

  • 1 Đánh giá

7. Tìm hiểu về hoạt động sản xuất của người dân của Hoàng Liên Sơn

8. Đọc và ghi vào vở

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

a. Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai

A1. Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc

A2. Ở Hoàng Liên Sơn, dân cư đông đúc, có nhiều dân tộc cùng chung sống

A3. Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn sống thành làng quây quần bên nhau

A4. Để tránh thú dữ và ẩm thấp, một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn đã dựng nhà sàn để ở.

A5. Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn thường có trang phục nhiều màu sắc.

Bài làm:

Những câu đúng là:

A1. Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc

A4. Để tránh thú dữ và ẩm thấp, một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn đã dựng nhà sàn để ở.

A5. Các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn thường có trang phục nhiều màu sắc

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN