Chia sẻ về cách sắp xếp góc học tập của em

  • 1 Đánh giá

GÓC HỌC TẬP CỦA EM

Hoạt động 1: Chia sẻ việc sắp xếp góc học tập gọn gàng, ngắn nắp

• Chia sẻ về cách sắp xếp góc học tập của em

Gợi ý:

+ Mô tả cách sắp xếp sách, vở, đồ dùng học tập của em ở góc học tập

+ Cảm nhận của em về góc học tập của mình

+ Nếu được thay đổi vị trí và cách sắp xếp góc học tập của em ở nhà, em muốn thay đổi như thế nào? Vì sao?

Trao đổi về việc sắp xếp góc học tập?

Bài làm:

• Chia sẻ về cách sắp xếp góc học tập của em

+ Sắp sách vở vào kệ ngay ngắn

+ Cảm nhận của em về góc học tập của mình: gọn gàng, khá ngăn nắp và em rất hài lòng.

+ Nếu được thay đổi vị trí và cách sắp xếp góc học tập của em ở nhà, em muốn thay đổi như thế nào? Vì sao? (liên hệ mong muốn bản thân)

• Trao đổi về việc sắp xếp góc học tập:

- Sách vở xếp ngăn nắp.

- Bút để vào hộp.

- Bàn học lau sạch sẽ

- …

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức