Nêu những vướng mắc mà lứa tuổi các em thường gặp phải trong mối quan hệ bạn bè? Thảo luận xác định những vẫn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 1: Nhận diện một số vẫn đề thường nảy sinh trong mối quan hệ bạn bè

• Nêu những vướng mắc mà lứa tuổi các em thường gặp phải trong mối quan hệ bạn bè?

• Thảo luận xác định những vẫn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè

Bài làm:

  • Những vướng mắc mà lứa tuổi các em thường gặp phải trong mối quan hệ bạn bè: không hiểu ý nhau, bị bạn nói xấu, bắt nạt, rủ rê lôi kéo làm những việc không nên.
  • Thảo luận xác định những vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè: Bị bạn bè nói xấu, bị bạn bắt nạt dẫn đến những hiểu lầm không đáng, rủ rê lôi kéo làm những việc không.

  • 168 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức