Lập kế hoạch tìm hiểu nghề truyền thống

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 2: Lập kế hoạch tìm hiểu nghề truyền thống

Bài làm:

  • Tên nghề dự định tìm hiểu: liên hệ địa phương gần em có những làng nghề gì

- Mục đích tìm hiểu nghề: học hỏi thêm kiến thứ, mở rộng tầm hiểu biết của mình.

- Thời gian tìm hiểu: (tự sắp xếp)

- Nội dung tìm hiểu: làng nghề đó làm gì, thời gian bao lâu, sản phẩm như thế nào…

- Những hoạt động sẽ tiến hành: (các bạn sắp xếp với nhau)

- Phân công nhiệm vụ:

- Nội dung, hình thức trình bày kết quả: thuyết trình trước lớp và trình chiếu các hình ảnh mình đã lưu lại được…

  • 212 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức