Trực tiếp tham gia thực hiện một số công việc của nghề truyền thống? Đảm bảo an toàn khi lao động ở làng nghề

  • 1 Đánh giá

Hoạt động 2: Tham gia thực hiện một số công việc của nghề truyền thống

- Trực tiếp tham gia thực hiện một số công việc của nghề truyền thống

- Đảm bảo an toàn khi lao động ở làng nghề

Bài làm:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức