Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

3. Luyện tập viết hợp đồng

a) Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau ? Tại sao ?

Cách 1

Cách 2

(1) - Hợp đồng có giá trị từ ngày ... đến ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ...

Hợp đồng có giá trị một năm

(2) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ

Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ

(3) Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận

Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thoả thuận

(4) Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng.

Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B.

Bài làm:

(1) Cách 1

(2) Cách 2

(3) Cách 2

(4) Cách 2

Vì đây là những cách diễn đạt cụ thể, rõ ràng và sát nghĩa nhất.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2