Chuyển những câu ghép em vừa đặt được thành những câu ghép mới bằng một trong hai cách

  • 1 Đánh giá

Câu 3: (Trang 113 - SGK Ngữ văn 8 tập 1) Chuyển những câu ghép em vừa đặt được thành những câu ghép mới bằng một trong hai cách sau :
a) Bỏ bớt một quan hệ từ.
b) Đảo lại trật tự các vế câu.

Bài làm:

a. Vì trời mưa, tôi đi học muộn (Bỏ bớt một quan hệ từ.)
b. chúng tôi sẽ đi dã ngoại nếu thời tiết đẹp (Đảo lại trật tự các vế câu)
c. Tuy gia đình khó khăn, Nam vẫn cố gắng học tập tốt
c. Ngọc không những học giỏi, bạn còn năng nổ trong các hoạt động đoàn đội.

  • 56 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1