Có thể chia văn bản thành mấy phần? Nêu nội dung và chỉ ra thao tác lập luận chính được sử dụng trong mỗi phần.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-Ten

2. Tìm hiểu văn bản

a) Có thể chia văn bản thành mấy phần? Nêu nội dung và chỉ ra thao tác lập luận chính được sử dụng trong mỗi phần.

Bài làm:

Có thể chia văn bản thành 2 phần:

  • Phần một (từ đầu đến "tốt bụng như thế"): hình tượng con cừu trong thơ La-phông-ten.
  • Phần hai (còn lại): hình tượng chó sói trong thơ La-phông-ten.

Trong cả hai phần, nhằm làm nổi bật các hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ La-phông-ten, nhà văn La Phông- ten đều sử dụng biện pháp lập luận phân tích đặc điểm đối tượng, dùng những dòng suy nghĩ của nhà khoa học Buy- Phông để so sánh. Tuy nhiên, nhà văn không hoàn toàn lặp lại những cách thức lập luận này, mà ở mỗi đoạn nhà văn lại có sáng tạo riêng trong việc thể hiện.

  • Phần 1: Nhà văn dẫn những câu thơ để khắc họa hình ảnh của những chú cừu hiền lành
  • Phần 2: Nhà thơ đi sâu phân tích những đặc điểm của đối tượng.
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021