[CTST] Giải VBT Tự Nhiên Và Xã Hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

  • 1 Đánh giá

Giải VBT Tự nhiên và xã hội 2 bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật lớp 2 sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 1. Vẽ mặt cười vào O dưới hình chỉ việc làm em đồng tình, và mặt buồn vào O Dưới hình chỉ việc làm em không đồng tình.

Trả lời:


Câu 2. Nối hình cột A phù hợp với hình cột B

Trả lời:


Câu 3. Viết nội dung 3 việc mà em sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.

Trả lời:

  1. Việc làm 1: Không vứt rác bừa bãi
  2. Việc làm 2: Khuyên ngăn mọi người không nên chặt phá cây rừng
  3. Việc làm 3: Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường

Câu 4. Viết vào chỗ (..) lời khuyên của em đối với bạn Nam trong tình huống sau.

Lời khuyên của em:...........................................................

Trả lời:

  • Lời khuyên của em: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi con người, người nhỏ làm việc nhỏ tùy theo khả năng của mình, mẹ nói như vậy là đúng rồi Nam nhé!

Câu 5. Bạn Nam vừa uống xong hộp sữa. Bạn không biết bỏ vỏ hộp sữa vào thùng rác nào. Em hãy gúp bạn bằng cách đánh dấu V vào ô trống cạnh hình phù hợp với nhóm chất thải.

Trả lời:
Đáp án đúng:

  • Nhóm chất thải có thể tái sử dụng

  • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021